Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikoje.

Projekto Nr.: 80.1.3-CPVA-R-609-01-0019

Projekto tikslas - pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, kuriant efektyvią ir inovatyvią pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo infrastruktūrą projekto vykdytojo įstaigoje.

Projekto nauda - įgyvendinus projektą - suremontavus patalpas ir įsigijus medicininę ir kitą įrangą - bus pagerinta teikiamų pirminių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ne tik vaikams ir vyresnio amžiaus gyventojams, bet ir visiems projekto vykdytojo įstaigoje prisirašiusiems pacientams.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų
Projekto vykdytojas: VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika

 

Žemo slenksčio mobilių paslaugų teikimas Vilniaus miesto savivaldybėje.
Projekto Nr.: 08.4.2-ESFA-V-621-01-0003

Projekto tikslas - žemo slenksčio mobiliųjų paslaugų prieinamumas Vilniaus mieste asmenims, pknaudžiaujantiems psichoaktyviomis medžiagomis ir priklausomiems nuo jų.

Projekto nauda
- įgyvendinus projektą, bus sumažintas su švirkščiamųjų narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimu susijusių infekcijų plitimas aprūpinant asmenis saugiomis priemonėmis.

Finansuojama iš Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Projekto vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija

 

Kompleksinis efektyvių ir inovatyvių metodų taikymas poliligotų pacientų sveikatos priežiūroje
Projekto Nr.: 08.4.2-ESFA-K-616-01-0002


VšĮ Naujininkų poliklinika (dabar VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika) ir VšĮ Europos socialinio fondo agentūra 2020 m. rugsėjo 23 d. pasirašė "Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms igyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius" projekto (Nr. 08.4.2-ESFA-K-616-01-0002),  finansuojamo 2014-2020 metų Europos socialinio fondo lėšomis, įgyvendinimo ir administravimo sutartį.

Projekto tikslas
- inovatyvaus ir efektyvaus paslaugų teikimo modelio išbandymas, siekiant pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, gydytojų ir kitų specialistų bendradarbiavimą ir mokymą, kovojant su lėtinėmis ligomis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 24 mėnesiai.
Projekto biudžetas – Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšos - 608345,43 Eur

Projekto nauda. Modelio pagalba siekiama pakeisti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo būdą, suteikti pacientams daugiau galimybių pažinti ir valdyti savo ligą, sumažinti ir optimizuoti sveikatos priežiūros išteklių naudojimą. Parengtas modelis gali būtų įdiegtas nacionaliniu mastu. Pažymėtina, kad projekto naudą pajus visi projekto dalyviai. Projekte su 210 pacientų dirbs 37 daugiadalykės komandos specialistai, kurie savo kvalifikaciją kels įvairių mokymų metu.

Finansuojama 2014-2020 metų Europos socialinio fondo lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
Projekto vykdytojas: Všį Naujosios Vilnios poliklinika

Registracija pas gydytoją - esveikata.lt

GYDYTOJŲ DARBO GRAFIKAI
DARBO LAIKAS
I-V – 7.00–20.00
VI  – 8.00–12.00

Šeštadieniais budintis šeimos gydytojas ir odontologas dirba Naujininkų klinikoje,
adresu Dariaus ir Girėno g. 18, Vilnius. Naujosios Vilnios ir Salininkų klinikos šeštadieniais nedirba.

Užpildykite klausimyną apie poliklinikąAukštyn