Už PSDF lėšas vieno gydymo epizodo metu skiriama:

Suaugusiems:
1. Kineziterapija (individuali ir/ar grupinė): skiriama iki 5 procedūrų.
2. Fizioterapija: skiriama iki 15 procedūrų.
3. Masažas: skiriama iki 5 masažo procedūrų. Vienos procedūros metu ne daugiau dviejų masažo vienetų.
Vaikams:
1. Kineziterapija vaikams (individuali ir/ar grupinė): skiriama iki 5 procedūrų.
2. Kineziterapija vaikams iki vienerių metų iki 10 procedūrų.
3. Fizioterapija: skiriama iki 15 procedūrų.
4. Masažas: skiriama iki 5 procedūrų.
   
Teikiant pirmojo etapo ambulatorines medicinines reabilitacijos paslaugas, fizinės medicinos  ir reabilitacijos gydytojas priklausomai nuo paciento būklės ir indikacijų turi teisę koreguoti numatytą  procedūrų skaičių nepažeidžiant 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-1738 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir SAM 2022 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-1828 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų aprašų patvirtinimo“.

1. Per 5 darbo dienas pacientas privalo užsiregistruoti procedūroms. Kitu atveju visos procedūros bus anuliuotos.
2. Pacientai privalo ateiti į visas paskirtas procedūras.
3. Pavėlavus į procedūrą 10 min., procedūra neatliekama.
4. Prieš 24 val. pranešti apie neatvykimą į procedūrą.

Sumokėjus už paslaugas, pinigai negrąžinami, išskyrus šiuos atvejus:
1. Ūmiai susirgus.
2. Įvykus traumai.
3. Nepranešus prieš 48 val. apie neatvykimą į procedūrą.

Mokamos procedūros pagrindiniam susirgimui skiriamos, kai yra atliktos visos pirmo etapo ambulatorinės medicininės reabilitacijos procedūros. Jei pacientas pageidauja procedūrų ne pagrindiniam susirgimo gydymui ir procedūroms nėra kontraindikacijų, pacientas už procedūras moka remiantis VšĮ naujosios Vilnios poliklinikos direktoriaus įsakymu.

Gydymo įstaigos, teikiančios medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugas vaikams ir suaugusiesiems:
https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/informacija-gyventojams/gydymo-ir-sveikatos-prieziuros-paslaugos/medicinine-reabilitacija/medicinines-reabilitacijos-ir-sanatorinio-gydymo-paslaugas-teikianciu-istaigu-paieska-1/

Registracija pas gydytoją - esveikata.lt

GYDYTOJŲ DARBO GRAFIKAI
DARBO LAIKAS
I-V – 7.00–20.00
VI  – 8.00–12.00

Šeštadieniais budintis šeimos gydytojas ir odontologas dirba Naujosios Vilnios klinikoje,
adresu V. Sirokomlės g. 8, Vilnius. Naujininkų ir Salininkų klinikos
šeštadieniais nedirba.

Užpildykite klausimyną apie poliklinikąAukštyn