Valstybės finansuojamas gydymas suteikiamas asmenims, kurie turi privalomąjį sveikatos draudimą (Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas 1996-05-21 Nr. I-1343 bei Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymas 2002-12-03 Nr. IX-1219).

Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamos šios asmens sveikatos priežiūros paslaugos :
prevencinė (profilaktinė) medicinos pagalba, medicinos pagalba, medicininė reabilitacija, slauga, socialinės paslaugos bei patarnavimai, priskirti asmens sveikatos priežiūrai, ir asmens sveikatos ekspertizė.

Aukštyn