Informuojame, kad dėl didelio skambinančiųjų srauto yra laikinai sutrikęs darbas Skambučių centre.

Yra imtasi visų reikiamų techninių priemonių gedimams šalinti. Taip pat didinamas Skambučių centro darbuotojų skaičius.