Svarbi informacija pacientams

Gerbiami Naujininkų klinikos pacientai, nuo š. m. rugpjūčio 21 d. Naujininkų klinikoje planuojami remonto darbai - bus atnaujintas centrinis įėjimas ir 4 aukšto sanitarinis mazgas. Atsiprašome už laikinus nepatogumus ir dėkojame už supratingumą.

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika (įstaigos kodas: 124246043, buveinė: V. Sirokomlės g. 8, Vilnius, interneto svetainės adresas: www.nvpoliklinika.lt) viešo nuomos konkurso būdu išnuomoja šias negyvenamosios paskirties patalpas priklausančias Vilniaus miesto savivaldybei adresu Dariaus ir Girėno g. 18, Vilniuje:60,15 kv. m. Negyvenamąsias patalpas, esančias gydymo paskirties pastate poliklinikoje (unikalus 1096-9002-0016, žymėjimas plane 1D4p), pažymėtos plane indeksais 1-45 iki 1-48 (toliau – Patalpos). Patalpos nuomojamos vaistinės veiklai vykdyti.

 • Nuomos konkursų varžytynių / aukciono numeriai, mokėjimai ir nuomos terminas:
  varžytynės Nr. 243700:
 • Pradinis įnašas be PVM: 16 240,50 Eur
 • Registravimo mokestis: 20 Eur
 • Kainos didinimo intervalas: 100 Eur
 • Pradinė nuomos kaina be PVM: 5 414 Eur
 • Nuomos terminas: 60 mėn.

Patalpų apžiūra galima nuo 2023 m. gegužės 11 d. iki 2023 m. gegužės 16 d. darbo dienomis 9-12 val. Dėl apžiūros laiko būtina registruotis nurodytais telefonais. Modestas Valacka +370 5 205 4887, el. pastas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Nuomos e. konkursas bus vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.

Dalyvių registracijos trukmė (d. d.) – 2.
Dalyvių registracijos tvirtinimo trukmė (d. d.) – 2.
Pradinis įnašas konkurso nelaimėjusiems dalyviams grąžinamas.
Registravimo mokestis – 20 Eur (negrąžinamas).
Dalyvių registracijos pradžia (data ir laikas) – 2023-05-18 00.00 val.
Dalyvių registracijos pabaiga (data ir laikas) – 2023-05-19 23.59 val.
Nuomos e. konkurso pradžia (data ir laikas) – 2023-05-24 9.00 val.
Nuomos e. konkurso pabaiga (data ir laikas) – 2023-05-25 14.04 val.

Registruodamasis į Nuomos e. konkursą dalyvis privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas). Įgaliojimą atstovauti konkurse.
  2. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.
  3. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
  4. Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. 1-291 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ patvirtintą pavyzdinę patalpų nuomos sutartį, kurią pasirašys su VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika (vadovaujantis 2023 04 21 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr1-1870)
  5. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.
  6. Dokumentą, įrodantį mokesčių mokėjimą (pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija);
  7. Dokumentą, įrodantį socialinio draudimo įmokų mokėjimą (pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (prie paraiškos pridedama patvirtinta dokumento kopija).
  8. Banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikos (įmonės kodas 124246043) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT487044060008049652 AB SEB banke (kodas 70440) sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai. Pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, lieka nuomotojui kaip sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas ir grąžinamas pasibaigus sutarties terminui ar nutraukus ją prieš terminą, su sąlyga, kad nuomininkas tinkamai vykdė sutarties sąlygas.
  9. Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas per 10 darbo dienų.
  10. Jei reikalinga, pateikiami kiti prie konkurso sąlygų nurodomi dokumentai.
  11. Konkursui įvykus medžiaga tampa nekonfidenciali (išskyrus fizinių asmenų duomenis vadovaujantis Duomenų apsaugos įstatymu).
  12. Kitos Nuomos e. konkurso sąlygos:
   12.1 Patalpos išnuomojamos 5 metų laikotarpiui.
   12.2 Jeigu turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo atstovas atsisako sudaryti nuomos sutartį arba neatvyksta pasirašyti nuomos sutarties per 10 darbo dienų, jis netenka teisės sudaryti nuomos sutartį ir pradinis įnašas jam negrąžinamas.
   12.3 Jei skelbiant viešą nuomos konkursą patalpose yra nuomininkai, nuomos sutartis pasirašoma nuomininkams atlaisvinus ir grąžinus patalpas.

E. konkurso dalyvis privalo iki registracijos pradžios sumokėti pradinį įnašą, lygų 3 (trijų) mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui ir registracijos mokesčius atskiru pavedimu. Patalpų nuomos konkurso pradinis įnašas, registracijos mokestis dokumentų, kuriais patvirtinamas mokėjimas, kopijos pateiktos E. konkurso organizatoriui. Pradinis E. konkurso laimėtojo įnašas įskaitomas į nuompinigius, o kitiems E. konkurso dalyviams pradinis įnašas per 10 darbo dienų grąžinamas į jų nurodytą sąskaitą kredito įstaigoje.

Registravimo mokestis negražinamas ir neužskaitomas. Nuomotojas kas mėnesį iki 10 dienos pateikia Nuomininkui už einamąjį mėnesį sąskaitą faktūrą už turto nuomą. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį pagal Nuomotojo pateiktą sąskaitą faktūrą per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo, bet ne vėliau, kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

Registracija pas gydytoją - esveikata.lt

GYDYTOJŲ DARBO GRAFIKAI
DARBO LAIKAS
I-V – 7.00–20.00
VI  – 8.00–12.00

Šeštadieniais budintis šeimos gydytojas ir odontologas dirba Naujininkų klinikoje,
adresu Dariaus ir Girėno g. 18, Vilnius. Naujosios Vilnios
ir Salininkų klinikos
šeštadieniais nedirba.

Užpildykite klausimyną apie poliklinikąthank10
Aukštyn