Atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarką reglamentuoja LR SAM 2008 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo" (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. V – 988 redakcija). Vadovaudamasis minėto įsakymo nuostatomis, medicininę reabilitaciją skiria gydantysis gydytojas, remdamasis fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijos išvada bei minėto įsakymo nuostatomis. Taigi pirmiausia pacientai kreipiasi į savo šeimos gydytoją, kuris dėl diagnozės patikslinimo ir tolimesnio gydymo gali juos nusiųsti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijai. Šeimos gydytojas, gavęs fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijos išvadą ir vadovaudamasis minėto įsakymo nuostatomis, sprendžia, ar yra reikalinga medicininė reabilitacija.

Iš poliklinikos suaugusieji pacientai gali būti siunčiami į pakartotinei, palaikomąjai ir ambulatorinei reabilitacijai. Reabilitacijai II yra siunčiami pacientai, kuriems buvo atliktas pirminis ir gydomasis protezavimas.

Vaikai siunčiami reabilitacijai II, sveikatą grąžinamajam gydymui, pakartotinai, palaikomajai, ambulatorinei reabilitacijai. Asmenims, baigusiems antrąjį medicininės reabilitacijos etapą, turintiems 0-25 proc. darbingumo lygį, pensininkams, turintiems didelį specialiųjų poreikių lygį , ir neįgaliems vaikams gali būti skiriama palaikomoji reabilitacija namuose.

Vidutinė reabilitacijos trukmė:
Pakartotinė reabilitacija – 24 dienas,
Palaikomoji reabilitacija – 20 dienų
Ambulatorinė reabilitacija – 14 dienų.

Pacientai siunčiami sanatorinam gydymui :  reabilitacijai II, pakartotinai, palaikomajai reabilitacijai ir vaikai – sveikatos grąžinamąjam gydymui.

Pakartotinė ir palaikomoji reabilitacija skiriama asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems nustatytas 0-25 proc. darbingumo lygis, iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 30-40 proc. darbingumo lygis, pensinio amžiaus pacientams, kuriems yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis, ir iki 18 metų vaikams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas.

Sąrašas susirgimų,dėl kurių pacientai siunčiami medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui, yra reglamentuojamas LR SAM 2008 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-50 reikalavimais. Vilniaus teritorinė ligonių kasa kompensuoja Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis poliklinikos gydytojų skirtas medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas, tačiau yra nustatytas skiriamų reabilitacijos paslaugų lėšų limitas.

Poliklinikos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, kuri kontroliuoja pacientų siuntimo medicininei reabilitacijai pagrįstumą. Komisijos posėdžiai vyksta kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį, nuo 12 val., 310 kabinete. Atvykę į komisiją, pacientai gali gauti visą juos dominančią informaciją apie medicininę reabilitaciją.

Aukštyn